Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en gebruik van www.vakgarage.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Vakgarage Nederland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Vakgarage Nederland worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van Vakgarage Nederland.

Gebruik van de websites

De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiƫren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden.

Registratie

Vakgarage Nederland registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Vakgarage Nederland haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Vakgarage Nederland geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Vakgarage Nederland biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Vakgarage Nederland is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. Vakgarage Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Vakgarage Nederland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.